Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Жоров Тодоров: „Изграждане на нова част надстройка на ІІ етаж над магазин за промишлени стоки”

от 30.05.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Жоров Тодоров: „Изграждане на нова част надстройка на ІІ етаж над магазин за промишлени стоки”, с местоположение УПИ V -209 кв. 46 гр. Враца. - вх. № 9400-0-7520/26.05.2017 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #