Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ДМВ" ЕООД - гр.Русе: Изменение в списъка на съхраняваните опасни химически вещества на площадката на Петролна база Враца към "ДМВ" ЕООД - гр.Русе.

от 15.05.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ДМВ" ЕООД - гр.Русе: Изменение в списъка на съхраняваните опасни химически вещества на площадката на Петролна база Враца към "ДМВ" ЕООД - гр.Русе.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #