Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тошко Петров Тодоров: "Трафопост 160 VA 20/0,4 kV за ел.захранване на 3 броя стопански сгради, земл.с.Баница, общ. Враца.

от 15.11.2018

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тошко Петров Тодоров: "Трафопост 160 VA 20/0,4 kV за ел.захранване на 3 броя стопански сгради, земл.с.Баница, общ. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #