Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

12.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ВАЛТЕР КЪМПАНИ" ЕООД: Инсталация за изгаряне на RDF, биомаса от селското стопанство - слама и обогатено енергийно гориво (ОЕГ), във водотръбен котел ВК - 50
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ВАЛТЕР КЪМПАНИ" ЕООД: Инсталация за изгаряне на RDF, биомаса от селското стопанство - слама и обогатено енергийно гориво (ОЕГ), във водотръбен котел ВК - 50 ...

04.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МУЛТИТРАКС ЕООД : Автосервиз и магазин за промишлени стоки, Източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Йорданка Тодорова Георгиева : Запълване на ливада, землище с.Згориград, общ.Враца. ...

04.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МУЛТИТРАКС ЕООД : Автосервиз и магазин за промишлени стоки, Източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МУЛТИТРАКС ЕООД : Автосервиз и магазин за промишлени стоки, Източна промишлена зона, гр.Враца. ...

03.09.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от НОВАС 2004 ЕООД : Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12, Северна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от НОВАС 2004 ЕООД : Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен котел КМ-12, Северна промишлена зона, гр.Враца. ...

31.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сигматерм инженеринг ООД : Сграда с магазини, офиси и склад в сутерена, жк Толбухин-юг, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Сигматерм инженеринг ООД : Сграда с магазини, офиси и склад в сутерена, жк Толбухин-юг, гр.Враца. ...

29.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Илиев Георгиев : Изграждане на сондажен кладенец водовземане от подземни води, с.Паволче, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Илиев Георгиев : Изграждане на сондажен кладенец водовземане от подземни води, с.Паволче, общ.Враца. ...

27.08.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД "Външно електрозахранване на приемник на ел-енергия", кв Бистрец, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД "Външно електрозахранване на приемник на ел-енергия", кв Бистрец, гр. Враца. ...

24.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от РИМЕКС ООД : Подземна оптична кабелна линия, кв.Бистрец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от РИМЕКС ООД : Подземна оптична кабелна линия, кв.Бистрец, гр.Враца. ...

23.08.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СМДЛДОД-Анцер ООД : Отваряне на дентален рентгенов кабинет, ул.Козлодуйски бряг №5, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СМДЛДОД-Анцер ООД : Отваряне на дентален рентгенов кабинет, ул.Козлодуйски бряг №5, гр.Враца. ...

21.08.2018
Обява за среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на инвестиционнo предложениe от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД : Добив на подземни богатства в землищата на с.Мало Пещене и с.Голямо Пещене, общ.Враца.
Обява за среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на инвестиционнo предложениe от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД : Добив на подземни богатства в землищата на с.Мало Пещене и с.Голямо Пещене, общ.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #