Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

02.07.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИО-СТАР-ФУДС ЕООД: Изграждане на цех за преработка на плодове, Хранително-вкусова зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИО-СТАР-ФУДС ЕООД: Изграждане на цех за преработка на плодове, Хранително-вкусова зона, гр.Враца. ...

29.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Иванов Николов: Разширение на навес-хале, Източна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Иванов Николов: Разширение на навес-хале, Източна промишлена зона, гр.Враца. ...

28.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Иванов Димитров: Вътрешно преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда за "Смесен магазин и кафе-аперитив"", с.Горно Пещене, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Иванов Димитров: Вътрешно преустройство на част от първи етаж на жилищна сграда за "Смесен магазин и кафе-аперитив"", с.Горно Пещене, общ.Враца. ...

28.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милена Георгиева Георгиева: Строеж на обект за КОО "Автосервиз", жк Сениче, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милена Георгиева Георгиева: Строеж на обект за КОО "Автосервиз", жк Сениче, гр.Враца. ...

22.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Автоморга КАВП" ООД: Промяна предназначение на земеделска земя - ПИ 014006, м. "Шумако", землището на с. Паволче за "Автомобилен парк, гараж и открит паркинг"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Автоморга КАВП" ООД: Промяна предназначение на земеделска земя - ПИ 014006, м. "Шумако", землището на с. Паволче за "Автомобилен парк, гараж и открит паркинг" ...

22.06.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Третиране на производствени утайки", с местоположение поземлен имот с идентификатор № 12259.1021.345, собственост на "Чистота балкани" ЕООД
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Третиране на производствени утайки", с местоположение поземлен имот с идентификатор № 12259.1021.345, собственост на "Чистота ...

21.06.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци", по безвъзмездна ...

20.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД гр. Враца: Промяна предназначението на офис в медицински център, "ЕВРОМЕД" - база ІІ
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-р ДИМИТЪР ПЕЕВ" ЕООД гр. Враца: Промяна предназначението на офис в медицински център, "ЕВРОМЕД" ...

15.06.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от МРРБ: "РПИП предвижда инвестиции вагломерации над 10000 е.ж.: Враца, Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра", гр.Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от МРРБ: "РПИП предвижда инвестиции вагломерации над 10000 е.ж.: Враца, Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра", гр.Враца. ...

14.06.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Тихомиров Дамянов: "Отглеждане на патици"", м.Голямо краище, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Тихомиров Дамянов: "Отглеждане на патици"", м.Голямо краище, общ. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #