Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

29.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Димитров Христов за: "Изграждане на стопанска сграда със селскостопанско предназначение-сграда за инвентар“ м.Барата, зем.с.Косталево, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Димитров Христов за: "Изграждане на стопанска сграда със селскостопанско предназначение-сграда за инвентар“ м.Барата, зем.с.Косталево, общ. Враца. ...

18.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ПРЕДСЕДНИК ЕООД за: "Пристройка и надстройка на административна и складова сграда“ зем.с.Бели Извор, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ПРЕДСЕДНИК ЕООД за: "Пристройка и надстройка на административна и складова сграда“ зем.с.Бели Извор, общ. Враца. ...

18.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Николов Цветков за: "Пристройка на "Балабановата къща" в ресторант, хотел, лятна градина и нощен клуб“ бул.Христо Ботев №10, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Николов Цветков за: "Пристройка на "Балабановата къща" в ресторант, хотел, лятна градина и нощен клуб“ бул.Христо Ботев №10, гр. Враца. ...

15.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването: "Център за специелизирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“, ул.Георги Апостолов №2, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването: "Център за специелизирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“, ...

12.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Димитър Кирилов Кочев: "Животновъден обект - пчелин за отглеждане на пчели“, ул.Ком №2, с.Голямо Пещене, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Димитър Кирилов Кочев: "Животновъден обект - пчелин за отглеждане на пчели“, ул.Ком №2,  с.Голямо Пещене, общ. Враца. ...

12.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕНТЕ 2017" ООД: "Отглеждане на патици мюлари за огояване - обект 3054-0435“ м.Мраморенско, с.Чирен, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕНТЕ 2017" ООД: "Отглеждане на патици мюлари за огояване - обект 3054-0435“ м.Мраморенско, с.Чирен, общ. Враца. ...

12.01.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕНТЕ 2017" ООД: "Отглеждане на патици мюлари за огояване- обект 3050-0607“ м.Мраморенско, с.Чирен, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЕНТЕ 2017" ООД: "Отглеждане на патици мюлари за огояване- обект 3050-0607“ м.Мраморенско, с.Чирен, общ. Враца. ...

22.12.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветан Георгиев Иванов - ГЕПАРД АУТО ЕООД: "Изграждане на автоморга“ Хранително вкусова зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветан Георгиев Иванов - ГЕПАРД АУТО ЕООД: "Изграждане на автоморга“ Хранително вкусова зона, гр. Враца. ...

14.12.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Орлин Цветанов Димитров - МЗ за: "Изграждане на ЦСМП“ гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Орлин Цветанов Димитров - МЗ за: "Изграждане на ЦСМП“ гр. Враца. ...

13.12.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Тодоров Николов за: "Изграждане на автопарк за продажба на автомобили и обслужваща сграда“ м.Орешака, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Тодоров Николов за: "Изграждане на автопарк за продажба на автомобили и обслужваща сграда“ м.Орешака, гр. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #