Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

20.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от КОМПО АД "разширение на съществуващи обекти - Хипермаркет , бистро , сладкарски цех с търговски комплекс със стоки за дома , с офиси и заведение за обществено обслужване. Местоположение: имот №12259.882.19
Уведомление за инвестиционнo предложениe от КОМПО АД "Разширение на съществуващи обекти - Хипермаркет , бистро , сладкарски цех с търговски комплекс със стоки за дома , с офиси и заведение за обществено ...

20.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ОПАЛ - 94" АД "Изграждане на офис сграда в у.п-и. XIX-18, кв.22, Промишлена зона , гр. Враца"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ОПАЛ - 94" АД "Изграждане на офис сграда в у.п-и. XIX-18, кв.22, Промишлена зона , гр. Враца" вх.№ 2600-2282/19.07.2017г. ...

20.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Надежда Маринова Дончева "Промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот" Местоположение: поземлен имот с идентификатор 12259.1005.334, гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Надежда Маринова Дончева "Промяна на предназначението на поземлен имот и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот" Местоположение: поземлен имот с идентификатор ...

19.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Владимиров Христов " Промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот №113642, м.“Върха“, м. Врачански лозя като се образува нов урегулиран имот с предназначение за жилищно строителство...
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Владимиров Христов, "Промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот №113642, м.“Върха“, м. Врачански лозя като се образува нов урегулиран ...

19.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от СД” АПИС -91-МЛАДЕНОВ И СИЕ” "Изграждане на автокъща в имот № 12259.1027.406, землище на гр. Враца ....
 Уведомление за инвестиционнo предложениe от СД ”АПИС -91-МЛАДЕНОВ И СИЕ”  "Изграждане на автокъща в имот № 12259.1027.406, землище на гр. Враца" - вх. № 2600 - 1979/27.06.2017г. ...

18.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Лъчезар Цветанов Кременски "Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 12259.891.54, местност „Дърводелци” в землището на гр. Враца, с начин на трайно ползване Нива...
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Лъчезар Цветанов Кременски "Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот с идентификатор 12259.891.54, местност „Дърводелци” в землището на ...

18.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Медицински университет" гр. София "Реконструкция, преостройство, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда на сграда за образувание...."
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Медицински университет" гр. София  "Реконструкция, преостройство, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда на сграда за образувание ...

13.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ХОЛСИМ(БЪЛГАРИЯ)” АД: „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения от каптиран извор "КИ Бели извор"", землище с.Бели Извор, община Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ХОЛСИМ(БЪЛГАРИЯ)” АД: „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения от каптиран извор "КИ Бели извор"", землище с.Бели Извор, община ...

13.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ДЖЕЙДИ-ВИЖЪН” ООД: „Изграждане на нова офис сграда с магазин и жилищен етаж", гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ДЖЕЙДИ-ВИЖЪН” ООД: „Изграждане на нова офис сграда с магазин и жилищен етаж", гр.Враца. ...

12.07.2017
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „АНДИ” ООД: „Изграждане на нова търговска и складова база с прилежащ офис и обслужващи звена", жк Дъбника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „АНДИ” ООД: „Изграждане на нова търговска и складова база с прилежащ офис и обслужващи звена", жк Дъбника, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #