Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "МЕЙ-ТУ" ЕООД -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне, с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "МЕЙ-ТУ" ЕООД  -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне, с.Мраморен, общ.Враца. ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ФРОМИКС 2016" ЕООД -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне, с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ФРОМИКС 2016" ЕООД  -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне, с.Мраморен, общ.Враца. ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "КОЛОС 68" ЕООД -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне и товарен автомобил, с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "КОЛОС 68" ЕООД  -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне и товарен автомобил, с.Мраморен, общ.Враца. ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЗОРЕКС" ЕООД -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне и товарен автомобил, с.Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЗОРЕКС" ЕООД  -Текущ ремонт на производствени сгради, ново технологично оборудвоне и товарен автомобил, с.Мраморен, общ.Враца. ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Мелинда Христова -Вътрешно преустройство и надстройка на стопанска сграда за подово отглеждане на птици, кв.Бистрец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Мелинда Христова -Вътрешно преустройство и надстройка на стопанска сграда за подово отглеждане на птици, кв.Бистрец, гр.Враца. ...

05.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Антон Хрисимов Павлов -Текущ ремонт, ново оборудване, мобилна инсталация за сушене на тор и товарен автомобил, с. Мраморен, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Антон Хрисимов Павлов -Текущ ремонт, ново оборудване, мобилна инсталация за сушене на тор и товарен автомобил, с. Мраморен, общ.Враца. ...

02.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИО-ЕМЕ ООД - Инвестиции в земеделски стопанства- засаждане и отглеждане на лавандулови насаждения, с. Вировско, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БИО-ЕМЕ ООД - Инвестиции в земеделски стопанства- засаждане и отглеждане на лавандулови насаждения, с. Вировско, общ.Враца. ...

01.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветана Трайкова Димитрова - Създаване на черешова овощна градина, м. Липованското, общ.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветана Трайкова Димитрова - Създаване на черешова овощна градина, м. Липованското, общ.Враца. ...

01.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МЕДТЕХРЕМОНТ ЕООД - Сглобяване на метално хале с термопанели за извършване на услуги-автомивка и автосервиз, жк Дъбника, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от МЕДТЕХРЕМОНТ ЕООД - Сглобяване на метално хале с термопанели за извършване на услуги-автомивка и автосервиз, жк Дъбника, гр.Враца. ...

01.12.2016
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Газания" ЕООД - Вътрешно преустройство на съществуващ Магазин за промишлени стоки в Селскостопанска аптека, ул. Леонова 5 а, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Газания" ЕООД - Вътрешно преустройство на съществуващ Магазин за промишлени стоки в Селскостопанска аптека, ул. Леонова 5 а, гр.Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #