Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

23.02.2016
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект ,,Транс-граничен регион без светлинно замърсяване и въглеродни емисии, чрез подмяна на светлинните източници със съвременни енергоефективни решения при съще
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект ,,Транс-граничен регион без светлинно замърсяване и въглеродни емисии, чрез подмяна на светлинните източници ...

23.02.2016
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект „Разработване на пилотен иновативен педагогически модел на образование и възпитание чрез спорт в трансграничния регион България - Румъния”.
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект „Разработване на пилотен иновативен педагогически модел на образование и възпитание чрез спорт в трансграничния ...

23.02.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за добив и преработка на червено месо", с местоположение на площадката ПИ 12259.119.31, местност "Орешака", землището на гр. Враца
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за добив и преработка на червено месо", с местоположение на площадката ПИ 12259.119.31, местност ...

23.02.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за естествено сушене и опушване на месни продукти"
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за естествено сушене и опушване на месни продукти", с местоположение на площадката ПИ 003068, местност ...

22.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Митко Цветанов Казашки - „Магазин за авточасти и склад", гр. Враца, ул.Екзарх Йосиф №81.
Обява за инвестиционно предложение от Митко Цветанов Казашки - „Магазин за авточасти и склад", гр. Враца, ул.Екзарх Йосиф №81. ...

22.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Министерство на правосъдието ГД "Изпълнение на наказанията"-Враца - „Вътрешно преустройство на съществуващи помещения", гр. Враца, ул.Безименна №5
Обява за инвестиционно предложение от Министерство на правосъдието ГД "Изпълнение на наказанията"-Враца - „Вътрешно преустройство на съществуващи помещения", гр. Враца, ул.Безименна №5. ...

19.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Цветелин Господинов Бойчев „Изграждане на Автосервиз за леки автомобили и магазин за авточасти" в жк Дъбника, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Цветелин Господинов Бойчев „Изграждане на Автосервиз за леки автомобили и магазин за авточасти" в жк Дъбника, гр. Враца” ...

19.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от Пламен Цветанов Григоров и Пламен Андреев Андреев „Изграждане на нова гаражна клетка" в Източна промишлена зона, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Пламен Цветанов Григоров и Пламен Андреев Андреев „Изграждане на нова гаражна клетка" в Източна промишлена зона, гр. Враца” ...

12.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от "ИВД-АУТО" ЕООД „Изграждане на склад за авточасти и монтаж, демонтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили" в жк Дъбника, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от "ИВД-АУТО" ЕООД „Изграждане на склад за авточасти и монтаж, демонтаж и баланс на гуми за леки и лекотоварни автомобили" в жк Дъбника, гр. Враца” ...

12.02.2016
Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Хевекта-Маргарита Цветкова" „Изграждане на склад за съхранение строителни отпадъци" в м.Пискавец, гр. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Хевекта-Маргарита Цветкова" „Изграждане на склад за съхранение строителни отпадъци" в м.Пискавец, гр. Враца” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #