Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

14.01.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Екофрут" ООД за Изграждане на тир паркинг.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "Екофрут" ООД за Изграждане на тир паркинг. ...

14.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от ОДБХ - Враца „Вътрешен ремонт на Изпитвателна лаборатория по санитерни експертизи и диагностика на животни.
Обява за инвестиционно предложение от ОДБХ - Враца „Вътрешен ремонт на Изпитвателна лаборатория по санитерни експертизи и диагностика на животни. ...

08.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Ремонт на сгради с идентификатор 12259.1020.160.1 и 12259.1020.160.4 по кадастралната карта на град Враца, УПИ XI, кв. 3, пи. 160 по регулационния план на града.
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Ремонт на сгради с идентификатор 12259.1020.160.1 и 12259.1020.160.4 по кадастралната карта на град Враца, УПИ XI, кв. 3, пи. 160 по ...

08.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Основен ремонт на сграда с идентификатор 12259.200.65.1 със застроена площ 45 кв. м., сграда с идентификатор 12259.200.65.2 със застроена площ 42 кв. м. и изграждане на топла връзка межд
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Основен ремонт на сграда с идентификатор 12259.200.65.1 със застроена площ 45 кв. м., сграда с идентификатор 12259.200.65.2 със застроена ...

06.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД "изграждане на Предприятие за добив и преработка на червено месо".
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД "изграждане на Предприятие за добив и преработка на червено месо". ...

06.01.2016
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД " изграждане на Съоръжение за опушване на месни продукти".
Уведомление за инвестиционно предложение от "Златен изгрев БГ" ЕООД " изграждане на Съоръжение за опушване на месни продукти". ...

04.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения”
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения” ...

04.01.2016
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения”
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения” ...

23.12.2015
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен. ...

18.12.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕМИЕР ТМ" ООД "изграждане на навес за съхранение на инвентар".
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПРЕМИЕР ТМ" ООД "изграждане на навес за съхранение на инвентар". ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #