Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

03.09.2015
„Изграждане на битова сграда за отглеждане на коне” с местоположение м. „Гърлото” От Красимир Петров Каменов – вх. № 9400-0-13636/02.09.2015 год.
„Изграждане на битова сграда за отглеждане на коне” с местоположение м. „Гърлото”     От Красимир Петров Каменов – вх. № 9400-0-13636/02.09.2015 год. ...

03.09.2015
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Стублата” -006005.
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Стублата” -006005. ...

03.09.2015
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Кравия” -003033
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Кравия” -003033 ...

02.09.2015
"Основен ремонт и преустройство на дарена къща в кв. "Кулата", гр. Враца в лекарски кабинет"
"Основен ремонт и преустройство на дарена къща в кв. "Кулата", гр. Враца в лекарски кабинет" ...

31.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от МУ-София - филиал Враца „Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки"
Обява за инвестиционно предложение от МУ-София - филиал Враца „Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки" ...

31.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от "ИЛВЕН"-ЕООД „Изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска техника"
Обява за инвестиционно предложение от "ИЛВЕН"-ЕООД „Изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска техника" ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V"
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V" ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Три кладенци”, в с. Девене, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно възстановителни работи на язовир„Три кладенци”, в с. Девене, общ. Враца, обл. Враца” ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно укрепване и възстановяване на подпорна стена и отводнителен канал по ул.Ал.Стамболийски в с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Аварийно укрепване и възстановяване на подпорна стена и отводнителен канал по ул.Ал.Стамболийски в с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца” ...

25.08.2015
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на „Медковско дере”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца”
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на „Медковско дере”, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #