Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

10.06.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Красимир Петров Каменов за Изграждане на Биоферма за отглеждане на коне
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от  Красимир Петров Каменов за Изграждане на Биоферма за отглеждане на коне ...

10.06.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Красимир Петров Каменов за Изграждане на Биоферма за отглеждане на коне и коне за месо
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Красимир Петров Каменов за Изграждане на Биоферма за отглеждане на коне и коне за месо ...

09.06.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "БИДС-ТАЛВЕГ"-ООД, гр.Враца за „Овцеферма за 500 млечни овце"
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "БИДС-ТАЛВЕГ"-ООД, гр.Враца за „Овцеферма за 500 млечни овце" ...

27.05.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "Екофрут"ООД, гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от "Екофрут"ООД, гр.Враца ...

21.05.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "Холсим България" АД с.Бели Извор
Уведомление за инвестиционно предложение от "Холсим България" АД с.Бели Извор ...

13.05.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангелина Йосифова Макавеева - Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в магазин, фурна и бозаджийница в с.Три кладенци, общ.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангелина Йосифова Макавеева - Вътрешно преустройство на съществуваща сграда в магазин, фурна и бозаджийница в с.Три кладенци, общ.Враца ...

11.05.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "Евробул" ООД за Изграждане на овцеферма за 500 животни зо добив на мляко
Уведомление за инвестиционно предложение от "Евробул" ООД за Изграждане на овцеферма за 500 животни за добив на мляко ...

11.05.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Булгартрансгаз"-ЕАД, гр.София за „Застрояване на Подземно газово хранилище Чирен"
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Булгартрансгаз"-ЕАД, гр.София за „Застрояване на Подземно газово хранилище Чирен" ...

07.05.2015
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ET "БИОС-ТАЛВЕГ"-М.Ценова-Т.Тодоров за „Сондажен тръбен кладенец с дълбочина 30 м."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ET "БИОС-ТАЛВЕГ"-М.Ценова-Т.Тодоров за „Сондажен тръбен кладенец с дълбочина 30 м." ...

04.05.2015
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЙУГЛАНС" ЕООД за Създаване и отглеждане на овощно насаждение орехи.
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЙУГЛАНС" ЕООД за Създаване и отглеждане на овощно насаждение орехи. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #