Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

18.12.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Кастех-БГ ООД за Изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда за метални изделия
Уведомление за инвестиционно предложение от Кастех-БГ ООД за Изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда за метални изделия ...

17.12.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от БКС-Враца ЕООД за "Трафопост" - Джуджански поток, Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от БКС-Враца ЕООД за "Трафопост" - Джуджански поток, Враца ...

04.12.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Добрин Вълков Йорданов - Жилищна сграда с гараж и Реконструкция на лятна кухня с.Лиляче, общ.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Добрин Вълков Йорданов - Жилищна сграда с гараж и Реконструкция на лятна кухня с.Лиляче, общ.Враца ...

28.11.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Петя Минх Нгуен за Играждане на Кафе-аперитив с.Власатица, общ.Враца
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Петя Минх Нгуен за Играждане на Кафе-аперитив с.Власатица, общ.Враца ...

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул..Илинден №10, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул..Илинден №10, гр.Враца" ...

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване Складова зона, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване Складова зона, гр.Враца" ...

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул..Илинден №10, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Илинден №10, гр.Враца" ...

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Иванчо Цветков №20, гр.Враца"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Иванчо Цветков №20, гр.Враца" ...

18.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Зорница Игнатова Николова - Реконструкция на жилищна сграда гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Зорница Игнатова Николова - Реконструкция на жилищна сграда гр.Враца ...

18.11.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация Враца" ЕАД за Монтиране на котел за производство на топлинно енергия
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация Враца" ЕАД за Монтиране на котел за производство на топлинно енергия ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #