Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

12.04.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Булгаргрансгаз: "Реконструкция на газопроводно отклонение Враца-1", от Кранов възел /КВ/ 4 до ПГХ Чирен, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Булгаргрансгаз: "Реконструкция на газопроводно отклонение Враца-1", от Кранов възел /КВ/ 4 до ПГХ Чирен, общ. Враца. ...

08.04.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Юлия Найденова Донахю: "Изграждане на Многофункционална сграда за спорт-школа по айкидо/доджо/, ЦГЧ, ул.Г.Бързашки №3, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Юлия Найденова Донахю: "Изграждане на Многофункционална сграда за спорт-школа по айкидо/доджо/, ЦГЧ, ул.Г.Бързашки №3, гр.Враца. ...

02.04.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милка Светославова Бозова-Кирилова и Кирил Илиев Кирилов: Вътрешно преустройство на офис в лекарски кабинет
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Милка Светославова Бозова-Кирилова и Кирил Илиев Кирилов: Вътрешно преустройство на офис в лекарски кабинет с местоположение: УПИ XVI - 300, кв. 156, ЦГЧ с идентификатор ...

02.04.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Глобалдент - д-р Цветомир Илиев" ЕООД: Вътрешно преустройство на магазин № 1 в кабинет по дентална медицина "Дент инн"
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Глобалдент - д-р Цветомир Илиев" ЕООД: Вътрешно преустройство на магазин № 1 в кабинет по дентална медицина "Дент инн" с местоположение: ж.к. "Самуил", кв. ...

02.04.2019
Разрешение № 496 от 20.03.2019 год. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Въртешница", община Враца
Разрешение № 496 от 20.03.2019 год. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Въртешница", община Враца, област Враца - вх. № 0400-155/28.03.2019 год. ...

28.03.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Инекс Трейд" ЕООД: "Изграждане на обект: Административно-търговски център,", ЦГЧ, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Инекс Трейд" ЕООД: "Изграждане на обект: Административно-търговски център,", ЦГЧ, гр.Враца. ...

26.03.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "П.И.Л.РИТЕЙЛ БУЛ 5" ЕООД: "Изработване на ПУП с цел промяна на уличната регулационна линия" , жк Медковец, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "П.И.Л.РИТЕЙЛ БУЛ 5" ЕООД: "Изработване на ПУП с цел промяна на уличната регулационна линия" , жк Медковец, гр.Враца. ...

19.03.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Поливаленти" ЕАД: "Въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на течен, комплексен неорганичен тор за листно и кореново подхранване на растенията" , Източна промишлена зона, бул.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Поливаленти" ЕАД: "Въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на течен, комплексен неорганичен тор за листно и кореново подхранване на растенията" , ...

12.03.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА" ЕАД: "Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ "Градска" , Северна промишлена зона, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА" ЕАД: "Разширение на инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ "Градска" , Северна ...

28.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Младен Иванов Младенов: "Производствена дейност, свързана с аквакултури и свързаните с тях дейности., кв.Бистрец, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Младен Иванов Младенов: "Производствена дейност, свързана с аквакултури и свързаните с тях дейности., кв.Бистрец, гр. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #