Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

17.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Центромет АД - Газова пещ за термична обработка в Центромет АД гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Центромет АД - Газова пещ за термична обработка в Центромет АД гр.Враца ...

14.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Мобилтел ЕАД - Изграждане на телекомуникационно съоръжение с.Три кладенци
Уведомление за инвестиционно предложение от Мобилтел ЕАД - Изграждане на телекомуникационно съоръжение с.Три кладенци ...

12.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Май Бг Пропъртийс ЕООД - Разкриване на павилион за бързо хранене - Горнооряховска скара гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Май Бг Пропъртийс ЕООД - Разкриване на павилион за бързо хранене - Горнооряховска скара гр.Враца ...

07.11.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация-Враца" ЕАД."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Топлофикация-Враца" ЕАД." ...

07.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Зора-Ком ЕООД - Изграждане на сграда за дестилация на ракия гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Зора-Ком ЕООД - Изграждане на сграда за дестилация на ракия гр.Враца ...

05.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Кирилов Йорданов - Изграждане на обект за производство на етилов алкохол гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Кирилов Йорданов - Изграждане на обект за производство на етилов алкохол гр.Враца ...

05.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Константин Стоянов Константинов - Трасе за подземен захранващ ел.провод с.Паволче
Уведомление за инвестиционно предложение от Константин Стоянов Константинов - Трасе за подземен захранващ ел.провод с.Паволче ...

04.11.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Мая Стоянова Ценова - Изграждане на навес за инвентар
Уведомление за инвестиционно предложение от Мая Стоянова Ценова - Изграждане на навес за инвентар ...

30.10.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Георгиев Стоянов - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Георгиев Стоянов - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна ...

27.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Мирослав Василев Атанасов, Румен Кирилов Христов, Гълъбин Христов Илиев „Промяна предназначението на собствен имот за "общекгвено обслужване-промишлени складови дейности".
Обява за инвестиционно намерение от Мирослав Василев Атанасов, Румен Кирилов Христов, Гълъбин Христов Илиев „Промяна предназначението на собствен имот за "общекгвено обслужване-промишлени складови дейности". ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #