Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

27.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Промени в работата на инсталациите по КР 75-Н1/2009 г. свързано с управление на отпадъците.”
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Промени в работата на инсталациите по КР 75-Н1/2009 г. свързано с управление на отпадъците.” ...

27.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Инсталация за балиране и опаковане на шредирани неопасни отпадъци.”
Обява за инвестиционно намерение от Холсим АД, с.Бели Извор, „Инсталация за балиране и опаковане на шредирани неопасни отпадъци.” ...

17.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, „Промяна предназначението на част от сградата на автоспирка за нуждите на Здравна служба с. Девене, община Враца.”
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, „Промяна предназначението на част от сградата на автоспирка за нуждите на Здравна служба с. Девене, община Враца.” ...

17.10.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Космо България Мобайл" за "Базова станция №5511."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Космо България Мобайл" за "Базова станция №5511." ...

15.10.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, „Основен ремонт на покрива на сграда за административни нужди (Читалищен дом)”, находящ се в кв. 1, с Мраморен, община Враца.”
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, „Основен ремонт на покрива на сграда за административни нужди (Читалищен дом)”, находящ се в кв. 1, с Мраморен, община Враца.” ...

02.10.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ЕТ "Тихомир Костадинов"за "Изграждане на 8 метров сондаж и система за капково напояване."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от ЕТ "Тихомир Костадинов"за "Изграждане на 8 метров сондаж и система за капково напояване." ...

01.10.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Топлофикация Враца - Монтиране на котел с мощност 14 Мвт за производство на топлинна енергия с гориво биомаса /пелети и дървесен чипс/
Уведомление за инвестиционно предложение от Топлофикация Враца - Монтиране на котел с мощност 14 Мвт за производство на топлинна енергия с гориво биомаса /пелети и дървесен чипс/ ...

18.09.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Обособяване на депо за инертни отпадъци в землището на с.Косталево, община Враца."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Обособяване на депо за инертни отпадъци в землището на с.Косталево, община Враца." ...

16.09.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Виолета Стефанова Петкова - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна
Уведомление за инвестиционно предложение от Виолета Стефанова Петкова - Смяна предназначението на земя от земеделска на жилищна ...

09.09.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на място съгласно Закона за управление на отпадъците."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на място съгласно Закона за управление на отпадъците." ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #