Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване ул.Драган Цанков, гр.Враца" ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград"
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ Разпределение Б-я АД за "Външно ел.захранване с въздушна кабелна линия - с.Згориград" ...

29.07.2014
Уведомление за инвестиционно предложение за "Направа на кланица и торова лагуна към свинеферма за 1800 свине"
Уведомление за инвестиционно предложение за "Направа на кланица и торова лагуна към свинеферма за 1800 свине" ...

29.07.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Преустройство на съществуващи сгради за отглеждане на свине майки и прасета за угояване"
...

29.07.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на кошара за отглеждане на 50 бр. овце."
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на кошара за отглеждане на 50 бр. овце." ...

18.07.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Дейности по съхранение на МПС от внос до разкомплектоването им на възли и детайли
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за: Дейности по съхранение на МПС от внос до разкомплектоването им на възли и детайли ...

16.07.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00087/11.07.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в гр.Враца
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00087/11.07.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

11.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца, Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение
О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. ...

11.07.2014
Обява за инвестиционно намерение от РЕСТИЙЛ-ЕООД, Изграждане на площадка за събиране, транспортиране, съхранение и прадварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали
Обява за инвестиционно намерение от РЕСТИЙЛ-ЕООД, Изграждане на площадка за събиране, транспортиране, съхранение и прадварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали ...

10.07.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00074/01.07.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за други цели в гр.Враца
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00074/01.07.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #