Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

28.03.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Ремонт и реконструкция на стадион "Христо Ботев"
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Ремонт и реконструкция на стадион "Христо Ботев" ...

24.03.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на открит паркинг за собствени транспортни средства и ..." от Тихомир Кральов Поповски
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изграждане на открит паркинг за собствени транспортни средства и строителство на административна сграда с офисна част и обслужващи помещения за персонала" ...

21.03.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Основен ремонт на горски път за движение на противопожарна техника в м. „Кравя" Згориград
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Основен ремонт на горски път за движение на противопожарна техника в м. „Кравя" ”, землището на с. Згориград с ЕКАТТЕ 30606 и м. „Требежа”, и м. „Стрешер”, ...

18.03.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00020/11.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Девене
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00020/11.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

17.03.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Изграждане на православен параклис" Челопек
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Изграждане на православен параклис" Челопек ...

17.03.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00027/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Чирен
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00027/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

17.03.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00072/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Мраморен
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00072/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

17.03.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00094/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения за Други цели - ТК1 Тенис кортове-Об
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00094/07.03.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи ...

14.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "Никойл-2"ЕООД, гр. Враца - Реконструкция на бензиностанция
Уведомление за инвестиционно предложение от "Никойл-2"ЕООД, гр. Враца - Реконструкция на бензиностанция ...

13.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангел Николов Иванов и Павлина Миронова Ненкова, гр. Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангел Николов Иванов и Павлина Миронова Ненкова, гр. Враца ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #