Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

07.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Даринка Борисова и Стоян Милчев
Уведомление за инвестиционно предложение от Даринка Борисова и Стоян Милчев ...

07.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "ATM Aгро"ООД, гр. Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от "ATM Aгро"ООД, гр. Враца ...

07.03.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Тодоров Георгиев, с. Косталево, общ. Враца
Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-0-3392/06.03.2014г. от Ивайло Тодоров Георгиев, с. Косталево, общ. Враца ...

21.02.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД ...

20.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от отец Койчо Димов "Изграждане на католически храм "Успение Богородично" в жк Дъбника"
Обява за инвестиционно намерение от отец Койчо Димов "Изграждане на католически храм "Успение Богородично" в жк Дъбника" ...

18.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от Тихомир Кральов Поповски "Изграждане на открит паркинг за собствени транспортни средства..."
Обява за инвестиционно намерение от Тихомир Кральов Поповски "Изграждане на открит паркинг за собствени транспортни средства..." ...

17.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от "ВНД СТРОЙ" ЕООД "Жилищна сграда с магазини в гр.Враца, община Враца"
Обява за инвестиционно намерение от "ВНД СТРОЙ" ЕООД "Жилищна сграда с магазини в гр.Враца, община Враца" ...

07.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Метален мост и подпорна стена УПИ ХIII - 698 по плана на с.Згориград, община Враца"
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Метален мост и подпорна стена УПИ ХIII - 698 по плана на с.Згориград, община Враца" ...

04.02.2014
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Изграждане на православен параклис"
Обява за инвестиционно намерение от Община Враца "Изграждане на православен параклис" ...

24.01.2014
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца - Основен ремонт на улици в гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца - Основен ремонт на улици в гр.Враца ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #