Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

17.01.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Създаване на трайни насаждения в землището на с.Девене" от Иван Димитров Иванов
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Създаване на трайни насаждения от череши и круши в землището на с.Девене" от Иван Димитров Иванов ...

14.01.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00040/09.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване КИ Медковец
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00040/09.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

14.01.2014
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Цех за производство на кашкавал" от "Лилия-Милк"
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Цех за производство на кашкавал" от "Лилия-Милк"   ...

13.01.2014
Обява за инвестиционно намерение от Стела Борисова Инчовска "Изграждане нова нискоетажна жилищна сграда"
Обява за инвестиционно намерение от Стела Борисова Инчовска "Изграждане нова нискоетажна жилищна сграда" в с.Згориград ...

09.01.2014
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00092/02.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Мраморен
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00092/02.01.2014 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни ...

27.12.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изменение предназначението на обекти" от "Ситистрой-2000" ООД
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Изменение предназначението на обекти" от "Ситистрой-2000" ООД ...

18.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "Ситистрой-2000" ООД
Уведомление за инвестиционно предложение от "Ситистрой-2000" ООД ...

18.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца ...

17.12.2013
Обява за инвестиционно предложение за "Изграждане на Зала-Клуб за кметството на село Власатица"
Обява за инвестиционно предложение за "Изграждане на Зала-Клуб за кметството на село Власатица" ...

17.12.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕДИСМАГ" ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕДИСМАГ" ЕООД с Вх. № 2600/14.12.2013 г. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #