Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

28.02.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Боряна Любомирова Караджова-Начкова: "Изработване на ПУП за промяна на предназначението на зем.земя, земл. С.Челопек, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Боряна Любомирова Караджова-Начкова: "Изработване на ПУП за промяна на предназначението на зем.земя, земл. С.Челопек, общ. ...

26.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Любенов Нинов: "Отглеждане на аквакултури в землището на с.Баница с обща площ 2.059 дка, земл.с.Баница, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Любенов Нинов: "Отглеждане на аквакултури в землището на с.Баница с обща площ 2.059 дка, земл.с.Баница, общ. Враца. ...

19.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД: "Промяна на вече разрешените кодове за извършване на дейности по приемане, предварително съхраняване и оползотворяване, въвеждане на три броя допълнителни водогрейни котли за
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД: "Промяна на вече разрешените кодове за извършване на дейности по приемане, предварително съхраняване и оползотворяване, въвеждане на три ...

14.02.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Изграждане на пункт за диагностика на автомобили нова сграда", м.Копана могила, земл. С.Паволче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Изграждане на пункт за диагностика на автомобили нова сграда", м.Копана могила, земл. С.Паволче, общ. ...

14.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "МД Електроник" ЕООД: "Изграждане на производствено предприятие за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти , жк Сениче, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "МД Електроник" ЕООД: "Изграждане на производствено предприятие за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти , жк Сениче, гр. Враца. ...

05.02.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Поливаленти" ЕАД: "Въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на пластмасови отпадъци, съдържащи полиетилен терафталат ПЕТ бутилки| , Източна промишлена зона, бул.Мездренско шосе №1, г
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Поливаленти" ЕАД: "Въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на пластмасови отпадъци, съдържащи полиетилен терафталат ПЕТ бутилки| , Източна промишлена ...

30.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "A1 България ЕАД" за изграждане на електронна съобщителна мрежа на територията на гр. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "A1 България ЕАД" за: 1. „Изграждане на електронна съобщителна мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД до VRС 0021 А „Кiпоtо“ на територията на гр. Враца“ 2. „Изграждане ...

21.01.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "ЕКО МАНИКА" ЕООД: "Изграждане на нова сграда - хале до 10 м.", м.Гладно поле, гр. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "ЕКО МАНИКА" ЕООД: "Изграждане на нова сграда - хале до 10 м.", м.Гладно поле, гр. Враца. ...

18.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Георгиев Христов и Видка Василева Керезова-Христова: "Промяна предназначение на зем.земя и образуване на нов урегулиран имот за малоетажно строителство", м.Барата, земл. с.Згориград, общ. Враца
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Николай Георгиев Христов и Видка Василева Керезова-Христова: "Промяна предназначение на зем.земя и образуване на нов урегулиран имот за малоетажно строителство", ...

18.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Боряна Любомирова Караджова-Начкова: "Изработване на ПУП за промяна предназначение на зем.земя и образуване на 10 урегулирани имота", м.Пискавец, земл. с.Челопек, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Боряна Любомирова Караджова-Начкова: "Изработване на ПУП за промяна предназначение на зем.земя и образуване на 10 урегулирани имота", м.Пискавец, земл. с.Челопек, общ. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #