Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

27.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00070/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от ЗВ – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за Питейно-битово водоснабдяване с.Оходен
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00070/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ...

26.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00047/18.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект-с.Лиляче".
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00047/18.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване ...

26.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00067/19.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води с
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00067/19.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане ...

26.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00046/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Ползване на воден обект-с.Три кладенци".
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00046/20.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване ...

22.11.2013
Обява за инвестиционно предложение от "Лалов и Вачев" ЕООД - Водовземане на подземни води
Обява за инвестиционно предложение от "Лалов и Вачев" ЕООД - Водовземане на подземни води от съществуващ шахтов кладенец. ...

22.11.2013
Обява за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Подмяна на кабел от нова муфа до ТП №6 и ТП №6 до ТП №2
Обява за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Подмяна на кабел от нова муфа до ТП №6 и ТП №6 до ТП №2 ...

13.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00016/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ1 Медна-ВИК Враца-Згориград".
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00016/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ1 Медна-ВИК Враца-Згориград" и "КИ2 Медна-ВИК ...

13.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00071/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ Езерото-ВИК Враца-Паволче".
СЪОБЩЕНИЕ ПВ1-00071/05.11.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Водовземане от "КИ Езерото-ВИК Враца-Паволче". ...

04.11.2013
Обява за инвестиционно намерение от БКО ООД Враца "Обособяване на площядка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци."
Обява за инвестиционно намерение от БКО ООД Враца "Обособяване на площядка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци(хартия, пластмаса, стъкло, текстил)." ...

01.11.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00034/25.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Ползване на р.Лева за заустване на производствени води.
СЪОБЩЕНИЕ ПВ3-00034/25.10.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – Ползване на р.Лева за заустване на производствени води. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #