Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

05.08.2013
СЪОБЩЕНИЕ ПВ2-00118/30.07.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води - Тръбен кладенец ТК-Екофрут Враца
СЪОБЩЕНИЕ ПВ2-00118/30.07.2013 на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите – водовземане от подземни води - Тръбен кладенец ТК-Екофрут Враца ...

31.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Румен Илиев Георгиев - "Агроин"-ООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Орфей Николаев Петков - ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения ... ...

26.07.2013
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Развиване на полуинтензивно отглеждане на аквакултури и зарибяване" - "Дъбника" ООД
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за "Развиване на полуинтензивно отглеждане на аквакултури и зарибяване с естествена за водоема риба в напълно свободна среда - яз.Дъбника" - дружество ...

26.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Цветелин Венциславов Филчев - Вътрешно преустройство на търговски обект за обособяване на два самостоятелни обекта ... гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Цветелин Венциславов Филчев - Вътрешно преустройство на търговски обект за обособяване на два самостоятелни обекта - магазин за промишлени стоки и офиси - гр.Враца, ...

26.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангел Ат. Николов и Цветелина Ил. Лазарова - Пристройка и реконструкция ... "Река Лева" гр.Враца
Уведомление за инвестиционно предложение от Ангел Ат. Николов и Цветелина Ил. Лазарова - Пристройка и реконструкция на сграда за магазин за електроника и битова техника - "Река Лева" гр.Враца ...

26.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Орфей Николаев Петков - ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения ...
Уведомление за инвестиционно предложение от Орфей Николаев Петков - ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар в землището на с.Паволче.. ...

24.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Иванов Байчев - Преустройство на магазин в кафе-аперитив
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Иванов Байчев - Преустройство на магазин в кафе-аперитив ...

23.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ за обект: Електропровод по ул."Четвърта-изток" №15 гл.Враца.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ за обект: Електропровод по ул."Четвърта-изток" №15 гл.Враца. ...

23.07.2013
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ за обект: Електропровод по ул."Иван Тричков" №14.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ за обект: Електропровод по ул."Иван Тричков" №14. ...

15.07.2013
Обява за инвестиционно намерение "Преустройство на стопанска сграда за обслужване на населението-обект за дестилиране на етилов алкохол"
Обява за инвестиционно намерение "Преустройство на стопанска сграда за обслужване на населението-обект за дестилиране на етилов алкохол" ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #