Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

16.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Любенов Нинов: "Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури", м.Бъзенски лъг, земл. с.Баница, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Иван Любенов Нинов: "Изграждане на рибарник за отглеждане на рибни култури", м.Бъзенски лъг, земл. с.Баница, общ. Враца. ...

11.01.2019
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "Пламен Илиев Георгиев: "Изграждане на 1 брой кладенец за добив на подземни води.", м.Дърбоделци, земл. с.Паволче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "Христо Маринов Василев: "Изграждане на сграда - кравеферма.", м.Оймански дол, с.Нефела, общ. Враца. ...

09.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Предприятие за чисто производство-софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли свързани с тях", м.Копана могила, земл. с.Паволче, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Цветомир Петков Иванчовски: "Предприятие за чисто производство-софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли свързани с тях", м.Копана ...

04.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Самуил Живков Симеонов: "Отглеждане на 250 броя пчелни семейства.", с.Веслец, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Самуил Живков Симеонов: "Отглеждане на 250 броя пчелни семейства.", с.Веслец, общ. Враца. ...

04.01.2019
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "НЛМД" ЕООД : "Изграждане на жилищна сграда с апартяменти и подземен паркинг.", ЦГЧ, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "НЛМД" ЕООД : "Изграждане на жилищна сграда с апартяменти и подземен паркинг.", ЦГЧ, гр. Враца. ...

13.12.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "Холсим АД: "Техническа рекултивация.", кариера Лиляче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "Холсим АД: "Техническа рекултивация.", кариера Лиляче, общ. Враца. ...

13.12.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe от "Пламен Илиев Георгиев: "Изграждане на 1 брой кладенец за добив на подземни води.", м.Дърбоделци, земл. с.Паволче, общ. Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС  за инвестиционнo предложениe от "Пламен Илиев Георгиев: "Изграждане на 1 брой кладенец за добив на подземни води.", м.Дърбоделци, земл. с.Паволче, общ. ...

11.12.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЗАСЛОН 99" ЕООД "НАНА 1-2005"ЕООД: "Преустройство на жилищна сграда и склад в Заведение за бързо хранене.", УПИ-XIV 364 кв.8, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "ЗАСЛОН 99" ЕООД  "НАНА 1-2005"ЕООД: "Преустройство на жилищна сграда и склад в Заведение за бързо хранене.", УПИ-XIV 364 кв.8, гр. Враца. ...

27.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ивайло Божидаров Иванов: "Сграда за обществено обслужване за автодиегностика, ремонт и поддръжка на автомобили и извършване на годишни технически прегледи", жк Дъбника, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ивайло Божидаров Иванов: "Сграда за обществено обслужване за автодиегностика, ремонт и поддръжка на автомобили и извършване на годишни технически прегледи", ...

23.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЕкоСейф ООД: "Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита в скл
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЕкоСейф ООД: "Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #