Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

04.01.2013
РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-42-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

04.01.2013
РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-41-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

04.01.2013
Газова инсталация за захранване с компенсиран природен газ (метан) от бутилки на предприятие за сферични кранове
Газова инсталация за захранване с компенсиран природен газ (метан) от бутилки на предприятие за сферични кранове ...

04.01.2013
Топене и леене на мед и медни сплави и изградане на формовъчен и топилен участък за чугун и стомана.
Топене и леене на мед и медни сплави и изградане на формовъчен и топилен участък за чугун и стомана. ...

04.01.2013
Експлоатация на рибовъдно стопанство Байковец
Експлоатация на рибовъдно стопанство Байковец ...

19.12.2012
Създаване на овощен масив в землището на с.Нефела, община Враца
Създаване на овощен масив в землището на с.Нефела, община Враца ...

17.12.2012
Спортно-развлекателен комплекс "Агов дол" в землището на с.Власатица, община Враца
Спортно-развлекателен комплекс "Агов дол" в землището на с.Власатица, община Враца ...

12.12.2012
Поставяне на 22 /двадесет и два/ броя преместваеми обекти – павилиони – по см. на чл.56 и сл. от ЗУТ на територията на община Враца при спазване установения в Общината нормален ред
ОБЯВА от “Булгартабак-трейдинг” - АД Поставяне на 22 /двадесет и два/ броя преместваеми обекти – павилиони – по см. на чл.56 и сл. от ЗУТ на територията на община Враца при спазване установения в Общината ...

10.12.2012
РЕШЕНИЕ № 960/16.11.2012г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства
РЕШЕНИЕ № 960/16.11.2012г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - природен газ и кондензат, от находище "Койнаре" на "Дайрект Петролеум България" ЕООД-София ...

05.12.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-39-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-39-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #