Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

05.12.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-38-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-38-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

05.12.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-37-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

30.11.2012
Изграждане на газова инсталация за захланване с компенсиран природен газ от бутилки...
Обява от ОМС САЛЕРИ ИСТЪРН ЮРЪП ЕООД Изграждане на газова инсталация за захранване с компенсиран природен газ от бутилки на "Предприятие за производство на сферични кранове" на територията на гр.Враца. ...

27.11.2012
Произвеждане на леярски изделия от чугун и стомана, както и механично обработени детайли
Обява от "Българска леярна" ЕООД Произвеждане на леярски изделия от чугун и стомана, както и механично обработени детайли ...

29.10.2012
Изграждане Животновъдна ферма за отглеждане на еднокопитни животни /коне/ в местност "Турканица", в землището на гр.Враца
...

04.10.2012
Използване на съществуващ кладенец за водопоене на животни в бившия Стопански двор в с. Власатица, община Враца площадка за разкомплектоване на възли, части от автомобили....
Използване на съществуващ кладенец за водопоене на животни в бившия Стопански двор в с. Власатица, община Враца площадка за разкомплектоване на възли - части от автомобили внос от Италия, Австрия и Германия, ...

03.10.2012
Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и др.
Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ...

27.09.2012
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-22-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

26.09.2012
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Обходен път на гр.Враца, пресичане на рибарник от км 6+040 до км 6+120
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект – Обходен път на гр.Враца, ...

26.09.2012
Уведомление за Инвестиционно намерение - Изграждане на площадка за събиране, съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, излезли от употреба акумулаторни батерии и излязло от употреба ЕЕО
Местоположение:   Площадката се намира в гр. Враца, ПИ с индетификатор № 12259.1021.358 по кадастрална карта на гр. Враца, одобрен със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изп. Директор на АК, последно ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #