Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

06.01.2012
Проектиране, изграждане, управление и експлоатация на Детски развлекателен Парк в местността “Пикника” под Хижата.
Местоположение: В местност “Пикника”, под Хижата в землището на гр. Враца, обл. Враца.   Възложител: Туристическо Сдружение “Приказката” ул.”Ген. Леонов” № 52-А-5 гр. Враца, обл. Враца.   Лице ...

23.12.2011
Разрешение №157 от 30.11.2011 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми
Разрешение №157 от 30.11.2011 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми ...

02.12.2011
Изграждане на мандра към ферма за отглеждане на 30 броя крави в землището на с. Три кладенци
Местоположение: Имот № 027035, кв. 27, в местност “Пирашки круши”, в землището на с. Три кладенци, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: Мая Стоянова Ценова ул.”Васил Левски” № 1 с. Три кладенци, ...

21.11.2011
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен
За нуждите на Бетонов възел - “Корект” в имот с кадастрален № 12259.1027.38, кв. 4, УПИ 4, с площ 10 364 кв. м., ул.„ Илинден” № 4, Източна промишлена  зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.               ...

21.11.2011
Засаждане на орехова градина в местност Куманица в землището на гр. Враца
Местоположение: Имот №12259.401.101 намира се в местност Куманица в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца близост до път Е-79, на площ 30 000 кв. м. Собственик на имота е Емил Ганчев Николов.   Възложител: Генади ...

02.11.2011
Изграждане на автосервиз и паркинг
Изграждане на автосервиз и паркинг ...

19.10.2011
Разширяване на база за вторични суровини
Разширяване на база за вторични суровини и извършване на дейности по събиране и транспортиране, предварително третиране и временно съхранение  на отпадъци, чрез допълнението й с нови поземлени имоти и ...

17.10.2011
Водовземане от кладенец за стопански цели
Решение № 38-ПР/2011 г.   на «РИОСВ» гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда   -         Да не се извършва оценка на въздействието върху ...

17.10.2011
Водовземане от съществуващ шахтов кладенец със стопански цели
Решение № 37-ПР/2011 г.   на «РИОСВ» гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда   -         Да не се извършва оценка на въздействието върху ...

11.10.2011
СЪОБЩЕНИЕ на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен
СЪОБЩЕНИЕ  съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция – за управление на водите Дунавски район с център – гр. Плевен   1. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #