Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

05.10.2011
Преотреждане на земеделски имот за изграждане на автосервиз и паркинг в землището на с. Паволче
Възложител:   Костадин Стоянов Костадинов   Обект:   ПУП-ПРЗ за Преотреждане на земеделски имот п.и. 55070.8.3 за изграждане на автосервиз и паркинг в землището на с. Паволче по Картата на възстановена ...

20.09.2011
РЕШЕНИЕ № 14-П/2011г. относно инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище, находящо се в имот №03007, местност "Кравя", землище на с.Згориград, общена Враца"
РЕШЕНИЕ № 14-П/2011г. относно инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище, находящо се в имот №03007, местност "Кравя", землище на с.Згориград, общена Враца" ...

01.09.2011
Преустройство и модернизация на кравеферма за 40 броя крави
Местоположение: Поземлен имот № 9480168 в местност „Пожарковец”, землище Враца, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца. Възложител: Детелин Пейчев Дойчинов, с адрес: гр. Враца 3000, ж.к. „Дъбника”бл. ...

19.08.2011
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-31-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

19.08.2011
Водовземане от кладенец за стопански цели
Местоположение: Имот с кадастрален № 12259.1008.284, кв. 3, УПИ 2, Хранително вкусова зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца. Възложител: Бойко Борисов с адрес: ул. „ Илинден” № 4, гр. ...

19.08.2011
Водовземане от съществуващ шахтов кладенец със стопански цели
Местоположение: Имот с кадастрален № 12259.1027.38, кв. 4, УПИ 4, Източна промишлена  зона на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца. Възложител: Бойко Борисов с адрес: ул. „ Илинден” № 4, гр. ...

18.08.2011
РЕШЕНИЕ № ВР-09-EO/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-09-EO/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

18.08.2011
РЕШЕНИЕ № ВР-29-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-29-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

18.08.2011
РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-28-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

18.08.2011
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
РЕШЕНИЕ № ВР-27-ПР/2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #