Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

07.04.2011
Изграждане на кравеферма за отглеждане на 25 животни
Местоположение: Имот № 071116 в местност “Край село”, с. Баница, общ. Враца, обл. Враца.     Възложител: Илиян Ангелов Георгиев ул.”Д. Благоев” с. Баница, общ. Враца, обл. Враца.     Лице за ...

08.03.2011
Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ОЦ “Младост”
Местоположение: Източна промишлена зона на гр. Враца, на площадката на ОЦ “Младост” с площ 300 кв. м., в имот № 12259.1027.150, собственост на “Топлофикация – Враца” – ЕАД   Възложител: Камелия Боянова ...

23.02.2011
Въвеждане на система за механично третиране на сортирани отпадъци на площадката на Холсим /България/ - АД
Местоположение: Имот 012024 на площадката на Холсим /България/ - АД, в землището на с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца.   Възложител: Тодор Костов Изпълнителен Директор на Холсим /България/ – ...

21.01.2011
Модернизация на железопътната линия Видин - София
На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС   ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”   У В Е Д О М Я В А   Всички заинтересовани физически и юридически лица, че ...

13.01.2011
Промяна предназначението на земеделска земя за Изграждане на автокъща, автомивка и кафе
Местоположение: Имот с кадастрален номер, 12259.734.93, с площ в размер 4 600 кв.м   в местността “Гладно поле” в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца. Имота е собственост на Иван Данов Данов   Възложител: Иван ...

13.01.2011
Промяна предназначението на земеделска земя за нискоетажно жилищно застрояване
Местоположение: Имот с кадастрални номера, 051054 и 051033, с обща площ в размер 11 000 кв.м   в местността “Скъта” в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца. Имота е собственост на “ПАСИФИК ...

13.01.2011
Промяна предназначението на земеделска земя за нискоетажно жилищно застрояване
Местоположение: Имот с кадастрален номер, 011019, с площ в размер 7 000 кв.м   в местността “Катранкьоновото” в землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца. Имота е собственост на “ЛЕЙКСАЙТ МЕНШУН” ...

12.01.2011
Промяна предназначението на земеделска земя за нискоетажно жилищно застрояване
. Местоположение: Имот с кадастрални номера, 051044 и 051052, с обща площ в размер 14 000 кв.м   в местността “Скъта” в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца. Имота е собственост на “ЛЕЙКСАЙТ ...

10.01.2011
Уведомление за инвестиционно предложение от „ЧИСТОТА БАЛКАНИ” ЕООД
Местоположение: Поземлен имот с кадастрални номера 12259.1021.345 на адрес: общ. враца, гр. Враца, ул. „Шипка”   Възложител: Георги Ангелов Боснашки- управител с адрес: гр. София 1700, кв. „Витоша”, ...

22.10.2010
Изграждане на пистолетно стрелбище – закрит тип
Местоположение:        В кв. Сениче, поземлен имот ПИ №12259.40.2, землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца   Възложител: Пламен Николов Георгиев   с адрес: ул.„ Хан Аспарух” № 18, ет. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #