Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

21.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Васирев: "Кравеферма за 52 бр. дойни крави, мест. Оймански дол, земл.с.Нефела, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Христо Маринов Васирев: "Кравеферма за 52 бр. дойни крави, мест. Оймански дол, земл.с.Нефела, общ. Враца. ...

15.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тошко Петров Тодоров: "Трафопост 160 VA 20/0,4 kV за ел.захранване на 3 броя стопански сгради, земл.с.Баница, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Тошко Петров Тодоров: "Трафопост 160 VA 20/0,4 kV за ел.захранване на 3 броя стопански сгради, земл.с.Баница, общ. Враца. ...

15.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция №5586 инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6231 Beli Izvor Telenor Collo, с.Бели Извор, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция №5586 инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6231 Beli Izvor Telenor Collo, с.Бели ...

13.11.2018
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Иван Христов Иванов "Обособяване на автокъща за продажба на употребявани автомобили с административна сграда, м.Занкиното, земл.гр.Враца.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Иван Христов Иванов "Обособяване на автокъща за продажба на употребявани автомобили с административна сграда, м.Занкиното, ...

13.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6210 Vratsa Dubnika, гр.Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6210 Vratsa Dubnika, гр.Враца. ...

13.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6128 Banitsa, с.Баница, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6128 Banitsa, с.Баница, общ. Враца. ...

13.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6187 Devene, с.Девене, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6187 Devene, с.Девене, общ. Враца. ...

13.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6191 Lilyache, с.Лиляче, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от БТК ЕАД: "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VZ6191 Lilyache, с.Лиляче, общ. Враца. ...

09.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Булгартрансгаз ЕАД: "Реконструкция на газопреносно отклонение Враца-1", земл.с.Косталево и с.Чирен, общ. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Булгартрансгаз ЕАД: "Реконструкция на газопреносно отклонение Враца-1", земл.с.Косталево и с.Чирен, общ. Враца. ...

08.11.2018
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Снежана Валентинова Кръстева: "Промяна предназначението на земеделска земя за построяване на едноетажна сезонна жилищна сграда", м.Лиляшка могила, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Снежана Валентинова Кръстева: "Промяна предназначението на земеделска земя за построяване на едноетажна сезонна жилищна сграда", м.Лиляшка могила, гр. Враца. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #