Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив

27.04.2010
Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”
О Б Я ВА На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения  /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./   У ...

20.04.2010
Промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на Автосервиз, паркинг и заведение за отдих
Местоположение: Имот с кадастрален номер 12259.734.55, с размер 4402 кв.м   в местността “Гладно поле” в землището на гр. Враца. Възложител: Явор Ненчев Ралчев с адрес: ул. „Иванка Ботева” № ...

01.04.2010
РЕШЕНИЕ №10- ПР /2010г. за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на обходен път на гр.Враца от км 141+300 (0+000) до км 147+600 (6+816.6). ...

26.02.2010
Изграждане на сглобяема вилна сграда в собствен имот с. Згориград, общ. Враца
Местоположение: с. Згориград, местност “Кравя”, имот № 002041 в землището на с. Згориград с ЕКАТТЕ - 30606, Община Враца. Възложител: Константин Цеков Кърлов с адрес: ул. „Климент Охридски” ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #