Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
05-2012-090_ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА OБОРУДВАНЕ – MНОГОСТЪПАЛНИ ПОМПИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГР. ВРАЦА

от 08.01.2013

1.Решение

2.Обявление

3.Документация за участие

 

Въпроси и отговори:

1  2  3  4  5  6  7

 

26.03.2013.Съобщение за отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници 

Приключила с влязло в сила Решение №523 от 04.04.2013 г. на Кмета на Община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #