Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017-012 „РЕМОНТ НА ПЪТНА МРЕЖА 2017 ГОДИНА, В Т. Ч.: ПЪТ VRC 1035 (ДЕВЕНЕ – ТРИ КЛАДЕНЦИ), ПЪТ VRC 1036 (ДЕВЕНЕ – ЧИРЕН – ПЪТ II-15), ПЪТ VRC 1038 (МРАМОРЕН – ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ)“

от 28.03.2017

1. Обява.

2. Техническа спецификация.

3. Образци.

4. Проект на договор.

 

25.04.2017 г.   Протокол №1/25.04.2017.

11.05.2017 г.    Протокол №2/11.05.2017.

29.05.2017 г.    Договор

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #