Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017-016 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива (Бензин А-95Н и Дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Община Враца за 36 месеца"

от 15.05.2017

Решение.

 

12.06.2017 г.  Обявление за възложена поръчка.

12.06.2017 г.  Договор № 159 от 01.06.2017

28.07.2020 г.  Обявление за приключване на договор  за обществена поръчка

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #