Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017-018 Оцифряване на плановете за регулация на населените места на с. Баница, с. Бели извор, с. Девене, с. Голямо Пещене и с. Три кладенци, община Враца

от 18.05.2017

1. Обява.

2. Техническа спецификация.

3. Образци.

4. Проект на договор.

30.05.2017г.  Протокол №1/30.05.2017

07.06.2017г.  Протокол №2/07.06.2017

20.06.2017г.  Договор № У-158/16.06.2017

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #