Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017-019 Доставка на сол за зимно поддържане на уличната мрежа в гр.Враца и населените места в общината.

от 22.05.2017

1. Решение

 

13.07.2017  Съобщение за възложена поръчка.

13.07.2017  Договор № 179/28.06.2017

15.10.2018  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #