Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-041 Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца

от 08.08.2018

1. Решение за откриване на процедура.

2. Обявление за поръчка.

10.08.2018 г.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика.

7. Образци.

 

12.09.2018 г.  Информация при производство по обжалване

12.11.2018 г.  Решение №3231 от 07.11.2018 година за одобряване на обявление за изменение.

15.11.2018 г.  Протокол №1 от 15.11.2018 година.

03.12.2018 г.  СЪОБЩЕНИЕ.

06.12.2018 г.  Информация при производство по обжалване

20.02.2019 г.  Решение за прекратяване.

Решение № 999 от 14.03.2019 г. за оттегляне на Решение № 794 от 20.02.2019 г. на кмета на община Враца за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца"

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #