Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2018-048 Доставка на хранителни продукт и напитки за нуждите на ОП "Социални дейности", детски и социални заведения на територията на община Враца по две обособени позиции

от 29.08.2018

1. Решение за откриване.

2. Техническа спецификация.

3. Проект на договор.

 

26.09.2018 г.    Обявление за възложена поръчка.

26.09.2018 г.    Договор Д-230 от 21.09.2018 г.

26.09.2018 г.    Договор Д-222 ОТ 13.09.2018 г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #