Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-005 ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРАЦА

от 11.02.2019

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация ОП 1.

5. Техническа спецификация ОП 2.

6. Техническа спецификация ОП 3.

7. Проект на договор ОП 1.

8. Проект на договор ОП 2.

9. Проект на договор ОП 3.

10. Методика за оценка ОП 1.

11. Методика за оценка ОП 2.

12. Методика за оценка ОП 3.

13. Образци.

 

28.02.2019 г.    Решение № 858 от 25.02.2019 година за одобряване на обявление за изменение на обществена поръчка.

28.02.2019 г.    Образец 4 -Техническо предложение ОП1 - вариант 2.

28.02.2019 г.    Образец 4 -Техническо предложение ОП3 - вариант 2.

28.02.2019 г.    Техническа спецификация- OП 1- вариант 2.

28.02.2019 г.    Техническа спецификация- OП 3- вариант 2.

28.02.2019 г.    Указания- вариант 2.

18.03.2019 г.    Разяснение.

25.03.2019 г.    Информация при производство по обжалване № 1.

25.03.2019 г.    Информация при производство по обжалване № 2.

17.06.2019 г.    Решение № 1989 от 14.06.2019 година за одобряване на обявление за изменение на обществена поръчка.

19.06.2019 г.    Разяснение №2.

05.07.2019 г.    Протокол №1 от 05.07.2019г.

12.07.2019 г.    Информация при производство по обжалване.

13.08.2019 г.    Съобщение на основание чл. 57,ал. 3 от ЗОП.

20.08.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител.

20.08.2019 г.    Доклад.

20.08.2019 г.    ПРОТОКОЛ № 2.

20.08.2019 г.    ПРОТОКОЛ № 3.

22.08.2019 г.    Решение за оттегляне на Решение за определяне на изпълнител № 2507 от 20.08.2019г.

19.12.2019 г.    Решение за прекратяване на Обособена позиция №2.

02.01.2020 г.    Обявление за възложена поръчка.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #