Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-010 ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА

от 28.02.2019

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.     ПУП     ПИП     ОВОС

5. Проект на договор.

6. Образци.

 

21.03.2019 г.    Разяснения

10.04.2019 г.    Протокол № 1

17.04.2019 г.    Съобщение за отваряне на ценови предложения

25.04.2019 г.    Протокол № 2

25.04.2019 г.    Протокол № 3

25.04.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител от 25.04.2019 г.

28.06.2019 г.    Oбявление за възложена поръчка.

28.06.2019 г.    Договор № С-154 от 24.06.2019 г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #