Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-062 ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛИЦИ АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ КИРКОВ, ХРИСТО БОТЕВ, ШИПКА, ХАДЖИ ДИМИТЪР, ЧАПАЕВ, ИСКЪР И Д

от 13.12.2019

1. Решение за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Методика за оценка на офертите

7. Образци

 

15.01.2020 г.  Протокол №1 от 15.01.2020 г.

28.01.2020 г.  Протокол №2 от 27.01.2020 г.

28.01.2020 г.  Решение за прекратяване №221 от 28.01.2020г.

10.02.2020 г.  Обявление за възложена поръчка

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #