Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-063 Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци, в "Сепарираща инсталация" към РДНО Враца

от 07.01.2020

1. Договор № Y-325 от 31.12.2019 година

2. Обявление за възложена поръчка

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #