Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-007 „Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях”

от 20.02.2020

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

3. Образци

25.02.2020 г.  Съобщение за прекратяване

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #