Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
04.01.2012
На 03.01.2012 г. бе сключен договор между Фонд „ Социална закрила” и Община Враца за реализиране на социалната услуга „ Обществени трапезарии”.

Услугата ще се предоставя в периода 03.01.2012 г. – 30.04.2012 г. и е финансирана от фонд „ Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Комисия с постоянен характер за подбор на бенефициенти, определена със заповед на кмета на Община Враца, разгледа 108 броя заявления-декларации, подадени в периода 27.12.-30.12.2011 г. и одобри 98 лица и деца, отговарящи на критериите, определини от фонда, както следва:

-          Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход ( чл. 9 от ППЗСП) – 50;

-          Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях –14;

-          Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/ пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии/ - 34;

            От общия брой ползватели – 34 са деца от многодетни семейства, отговарящи на критериите.

            Одобрен е и списък на лица, за които се изисква актуална информация и които са включени в листа  „ Чакащи”, с общ брой – 10 лица и деца.

            Услугата ще се предоставя в два общински стола на ОП „ Социални дейности”:

            -  стол на ул. „ Стоян Заимов” № 2 - Враца

 и

            - стол на ул. „ Екзарх Йосиф” № 75  - Враца.

 

            Потребителите ще получават топъл обяд - супа, основно ястие и десерт всеки работен ден.

            Поради ниския брой подадени заявления и поради факта, че се очаква актуализация на базата данни от месец декември 2011 г. в Дирекция „ Социално подпомагане”, Комисията взе решение да се приемат заявления – декларации за ползване на услугата до 31.01.2012 г.

           

             

 

Община Враца

Връзки с обществеността

#
# # # #