Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.01.2012
Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов

Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов

присъства на събрание в с. Оходен, община Враца.

На събранието бяха обсъдени кандидатурите за кметски наместник на селото.

 Кметът на Общината запозна присъстващите с правомощията, дадени му съгласно чл. 44, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който кметът на общината назначава и освобождава от длъжност кметските наместници и пълномощията на кметските наместници, одобрени с Решение №10 на ОбС-Враца.

Инж.Николай Иванов представи информация относно изразходените средства през 2011 година  22 445лева от които за издръжка на администрацията 20 373лева, за осветление на улици 1 672 лева и ремонт на уличната мрежа.

На проведеното събрание се представиха  следните кандидати за кметски наместници в с.Оходен, Община Враца :

1.     Тодор Ценов Тодоров

2.     Мариана Петрова Иванова

3.     Верка Дилкова Димитрова

4.     Иван Василев Иванов

5.     Гаврил Димитров Гергов

Днес от 16,00 часа кметът на общината ще бъде на събрание в село Лютаджик.

 

 

Община Враца

Връзки с обществеността

#
# # # #