Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.01.2012
Заместник –кметът по Образование и култура г-н Красимир Богданов

проведе работна среща с директорите на училищата на територията на Община Враца. На нея бяха обсъдени капиталовите разходи на учебните заведения за 2012 г , план приема за 2012/2013 г. и транспортната схема на училищните автобуси.

 Общата сума като преходен остатък от 2011 г. на училищата в община Враца е в размер на 973 682, 16 лв. Тази сума с изключение на целевите средства може да бъде използвана за основен ремонт на училищата и придобиване на дълготрайни материални активи.

На срещата беше разискван и годишния план - прием на ученици за учебната 2012/2013 година.

На работната среща ръководството на община Враца постави въпроса за оптимизиране на транспортната схема на училищните автобуси, която да обхваща всички пътуващи до средищните училища ученици, подлежащи на задължително обучение. За целта беше създадена работна група,  в която са включени експерти от отдел „Образование” и представители на училищата, излъчени от директорите на учебните заведения.

Директорите на учебните заведения представиха своите искания . Най-важните от тях са оказване на юридическа помощ на училищата от страна на общинска администрация, необходимост от газификация на училищата  и искане за осигуряване на безопасност в района на учебните заведения, в конкретност ограничаване на движението на моторни превозни средства и охрана на училищата, както и осветеността на прилежащите територии.

#
# # # #