Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.01.2012
На проведената пресконференция кметът на общината инж.Николай Иванов

представи информация относно справка за финансовите средства поискани  от „БКС”-ЕООД-Враца за снегопочистване за периода 06-08 януари 2012 година.

Общата сума която е актувана  от БКС–ЕООД е в размер на 43 463,34 лева с ДДС, от които за работа – 26 790,45лева, за материали – 7 989 лева , изразходвани са 58 т.сол, 69 т.луга.

От своя страна общината е направила корекция в частта за разхвърляните пясък и сол по улиците на град Враца съответно 40 т.сол и 39 т.пясък ,тъй като на 6 и 7 януари е посочено ,че са разхвърляни пясък и сол, а всъщност на 6 януари валеше дъжд и температурите бяха над 1градус .

За некачествено и забавено почистване до обяд на 07 януари ще бъдат намалени разходите за работа с 10 % тоест с 2 679 лева и сумата която ще бъде изплатена на БКС-ЕООД ще бъде в размер на 33 894 лева с ДДС.

Кметът на общината инж.Николай Иванов представи информация относно проект „Модернизиране на участък от път I-1 (Е-79) Враца- Ботевград” по Оперативна програма „Транспорт” , източниците на финансиране са Кохезионен фонд-68 млн.евро и Национално съфинасиране -17 млн.евро.

Проектът се финансира по Оперативна ос ІІ и предвижда модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31,5 км. между Мездра и Ботевград по маршрута на Е-79 и Транс-европейската транспортна мрежа. 

Очаквано начало на строителните работи май 2012 г. Очаквано завършване на строителството декември 2013 г. Бенефициент е Агенция Пътна инфраструктура.

    Ремонтните дейности по обходен път Враца Е-79 се очаква да стартират през  тази година и се предвижда този път да е двулентов.  Пътища Видин-Монтана и Монтана–Враца се предвижда да са четирилентови.

            На зададен въпрос относно задълженията на Община Враца инж.Николай Иванов обясни,че е разпоредил да се спре изплащането по договори сключени през  2011 година, за които няма  осигурено финансиране и няма постъпления от собствени приходи  и приходи от приватизация. В момента се извършва анализ на всички дейности предмет на договорите и през седмицата ще бъде готов.

         Зам.-кметът на Община Враца Красимир Богданов запозна присъстващите с идеята на Община Враца чрез която се дава възможност на нашите съграждани до края на месец януари да представят своите предложения и идеи  за БОТЕВИ ДНИ 2012. Те могат да го направят в сектор „Култура”-Община Враца и на krumova@vratza.bg .

         Кметът на общината обяви, че през тази седмица ще поиска среща с Областният управител на Област Враца госпожа Пепа Владимирова относно  съдействие за преместването на филиала на Медицински  университет-София в  друга сграда. 

         Идеята за това е на доц.Пенка Маринова и това е належащо тъй като  етажите на общежитието,  които се използват от филиала са  в окаяно състояние, само два от учебните корпуса са обитаеми и това създава трудност със стопанисването на сградата.

         Предложението на доц.Пенка Маринова е филиала да се премести в сградата на бившия Химически техникум или сградата на помощното училище, които са държавна собственост.

#
# # # #