Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.08.2008
Протестно писмо срещу политиката на електроразпределителното дружество „ЧЕЗ България” ЕАД на територията на община Враца ...

Протестно писмо срещу политиката на електроразпределителното дружество „ЧЕЗ България” ЕАД на територията на община Враца ще бъде изпратено до Президента на Република България, до Министерския съвет, Омбудсмана, Чешкото посолство и до Комисията за защита на конкуренцията и тази за енергийно и водно регулиране.

   То ще бъде подписано от браншови организации и ръководството на Община Враца.
   Заместник-кметът на Община Враца инж. Иван Иванов обобщи причините за протеста - неспазване на сроковете за одобряване на инвестиционните проекти и сроковете за присъединяване на нови абонати. По този начин се забавя инвестиционния процес в целия град. Другият проблемен момент са така наречените предварителни договори, които според експертите на електроразпределителното дружество нямат никаква юридическа стойност. Въз основа на тях обаче, Общината издава разрешителни за строеж. Форма на недобросъвестно отношение към потребителите е и отказът за разкриване на партиди на наематели на общински жилища, заради не събрани вземания с изтекъл срок на давност – повече от три години, от предишни наематели.
   Тези проблеми засягат инвестиционния климат, голяма част от бизнеса и жителите на град Враца. „Ако тази политика продължи и не се обърне внимание на тези въпроси аз ще призова гражданите на Враца към протести” заяви кметът на Враца инж. Тотю Младенов. Според него опасна тенденция е съкращаването на голям брой хора в аварийните групи на дружеството, което крие риск за работата по отстраняването на авариите в електроразпределителната мрежа.

#
# # # #