Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.08.2008
Община Враца започна подготовка на нов проект по оперативна програма регионално развитие: «Градска среда в хармония с природата»

Проектът трябва да предполага постигане на мултифункционална и високотехнологична среда с добра инфраструктурна обезпеченост, местоположение, структурни и функционални връзки, подсигуряващи широк спектър от възможности за развитие на територията и за различните видове посетители. За целта е необходимо да дефинираме идеалът ни за град и градски живот. Трите основни елемента на тази дефиниция - трите ключови предизвикателства за създаването на идеалния град са: земята, публичното пешеходно пространство и транспортните средства.

Трябва да започнем да гледаме на парковете и спортните площадки не като на лукс, ами като на неща необходими както болниците и училищата. Приветливото публично пешеходно пространство може да компенсира поне част от огромното неравноправие, на което сме свидетели. Естествено като изключим случаите на крайна мизерия, една пешеходна улица или един парк могат да предложат повече благосъстояние от нарастването на персоналното потребление. А цената на тези обекти е незначителна, ако бъдат реализирани по подходящ начин на терените, върху които града ще се разраства. Има една категория безценни блага, с които трудно бихме се сдобили след време, ако не се направи без отлагане необходимото за подобряването на градския пейзаж. Тези блага са зелените площи, площадите и качествените пешеходни зони.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

#
# # # #