Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.03.2012
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

         Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент" по проект „Подкрепа за достоен живот" е удължен с шест месеца.  Така в Община Враца назначените по проекта 95 лични асистенти ще се грижат половин година повече за 97 лица с трайни увреждания. Това стана възможно  след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта и на срока на предоставяне на услугата до трети септември 2012 г.

       Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 113 лица с трайни увреждания и 113 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се включва следващия в класирането. Договорените и възложени на личните асистенти дейности всеки месец са предмет на вътрешен контрол от страна на екипа на проекта на общинско ниво. Потребителите и техните близки са доволни от предоставяните по проекта услуги и изразяват благодарност за удължаване  на срока им с шест месеца.

#
# # # #